Agnostic Agile

A tapasztalt agilis szakembereknek, valamint az agilis szemléletváltásért és átalakulásért felelős embereknek közösen fel kell ismernünk annak a fontosságát, hogy az agilitást minden szinten megfelelő függetlenséggel, szabadon kezeljük. Ez azt jelenti, hogy nem ugyanaz a megoldás felel meg mindenkinek, nem egyetlen keretrendszer fog minden helyzetre választ adni, valamint a cselekvési irányokat és módszereket (a „mit” és a „hogyan”-t) érdemes az ügyfél környezetéhez és a szélesebb stratégiai elképzeléseihez igazítani.

Mindezt vegyük nagyon komolyan. Munkánk célja az, hogy segítsük ügyfeleinket az igényeiknek megfelelő agilitási szint elérésében. Nem célunk az, hogy függőséget alakítsunk ki egy keretrendszerrel kapcsolatban, sem az, hogy korlátozzuk az agilitás szervezeten belüli alkalmazásának módját, legyen szó csapatokról vagy a szervezeti szintről.

Ez azt jelenti, hogy agilis szakemberként arra kell törekednünk, hogy hivatásunk mestereivé váljunk, értsünk és használjunk legalább két hivatalosan létrehozott keretrendszert vagy módszert, egymással és másokkal szemben a megfelelő szakmai etika szerint járjunk el, valamint segítsük elő az agilis szakemberek közösségének fejlődését és növekedését.

Az Agnostic Agile (“független agilitás”) ezeket a szándékokat fogalmazza meg néhány tömör alapelv formájában.

Miért fontos az aláírásod?

Aláírásoddal elismered az agilitás független szemléletének fontosságát és annak sokszínű megvalósítási lehetőségeit.

Mi történik az aláírás után?

Nevedet és egyéb adataidat (amennyiben megadtál további adatokat) közzétesszük ezen az oldalon. Megkapod a Agnostic Agile jelvényt, amit módosítás nélkül szabadon használhatsz. Aláírásoddal csatlakozol egy növekvő és támogató szakmai közösséghez.

Ki lehet aláíró?

Bárki, aki szeretné kifejezni elkötelezettségét az Agnostic Agile mellett, legyen szó akár egyénileg tevékenykedő szakemberről, akár vállalatról. Az aláírás mindenki számára nyitva áll és örömmel fogadjuk.

Agnostic Agile

Független agilis szakember vagyok, alkalmazkodom és rugalmasan alakítom az agilitást ügyfeleim igényeihez még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy az adott keretrendszert továbbfejlesztjük vagy testreszabjuk olyan mértékben, amely az ügyfelek számára előnyös. Lehetséges, hogy az ügyfelem az a cég, amelynél dolgozom, a megbízó vagy végfelhasználó, akinek a szolgáltatásaimat nyújtom, vagy akár más agilis szakemberek, akikkel dolgozom.

Igyekszem megtartani és képviselni az etikai alapelveket. Megfelelő magatartást és tiszteletet tanúsítok az agilitást gyakorló kollégáim és a keretrendszerek képviselői felé. Gondoskodom arról, hogy az ügyfeleim értékes segítséget kapjanak függetlenül attól, hogy milyen eszközt használnak ennek az értéknek a létrehozására. Felismerem, hogy egész életemben tanulnom kell, és elkötelezett vagyok a továbbfejlődés mellett mind szakmai, mind személyes szempontból.

A következő elveket képviselem a legjobb képességem és megítélésem szerint, magammal és másokkal szemben is:

1. Ügyfeleimet az első helyre teszem, elősegítve függetlenségüket.

Az ügyfelek érdekeit helyezem előtérbe, mert ezzel bíztak meg engem. Segítek nekik, hogy kellő mélységben megértsék az agilis szemléletet, az alapelveket és az értékeket, nem csak a keretrendszerek sajátosságait. Ezzel „megtanítom őket halászni”, a függetlenség felé segítem őket ahelyett, hogy függőségeket alakítanék ki.

2. A legjobbat hozom ki magamból, gyakorlati tapasztalatokkal egészítve ki az elméletet.

Jelenlegi képességeimhez mérten a legjobb lean és agilis gyakorlatokat, ismereteket alkalmazom. Ezek a saját tapasztalataimból vagy bármely olyan keretrendszerből származhatnak, amelyek a legjobban megfelelnek az ügyfelem igényeinek és helyzetének. Az elmélet és a gyakorlati tapasztalatok egészséges egyensúlyán alapuló javaslatok megfogalmazására törekszem.

3. Az agilitást hozzáigazítom a környezethez.

Felismerem, hogy a lean és agilis gyakorlatoknak művészi vonatkozása is létezik, és hogy ezek tapasztalati bizonyítékokon alapulnak. Az érzelmi intelligencia, az ügyfél helyzetének megértése és az ügyfelek érettségi szintje felülírhatja bármely módszer (vagy a módszer egy vonatkozásának) alkalmazását, annak ellenére, hogy ez a módszer vagy keretrendszer egy „agilisabb irány” lehetne. Felmérem az ügyfelek szükségleteit ahelyett, hogy rájuk erőltetném azt, ami esetleg nem szükséges.

4. A korlátozó tényezőket felismerem és megszüntetem.

Tiszteletben tartom ügyfeleim egyedi helyzetét, és legjobb tudásom szerint arra törekszem, hogy eltávolítsak minden olyan akadályt, amely gátolja az agilitást.

5. Megosztom tudásomat, tanulok és fejlődöm.

Örömmel megosztom a saját tudásomat és tapasztalataimat más szakemberekkel és keretrendszer-fejlesztőkkel egyaránt, segítve a közös lean és agilis gyakorlatok folyamatos fejlődését. Ez magában foglalja az építő és a legnagyobb tisztelettel megfogalmazott visszajelzést minden lehetséges helyzetben, azért hogy mindenkinek az előnyére váljon a tanulás és a folyamatos fejlődés céljából.

6. A keretrendszereket és gyakorlóikat tiszteletben tartom.

Tiszteletben tartom a keretrendszereket és az általuk kínált értéket, és tiszteletben tartom azokat, akik gyakorolják őket, és akik hozzájárultak azok létrehozásához és fejlesztéséhez.

7. Nyíltan felvállalom, ha valamit nem tudok, és segítséget kérek.

Amikor úgy érzem, hogy egy probléma vagy kihívás túllépheti a jelenlegi tudásomat vagy képességeimet – függetlenül attól, hogy kicsi vagy nagy –, bátran beismerem, hogy „nem tudom”, és vállalom, hogy más szakemberekhez fordulok segítségért és útmutatásért, ha mások készségei vagy tapasztalatai hasznosak lehetnek az ügyfelem számára.

8. Ügyfeleimet soha nem vezetem félre.

Ügyfeleimet soha nem tévesztem meg azzal, hogy valamiről kijelentem, hogy tudom, amikor valójában nem így van, és soha nem fogok másként bemutatni vagy elhallgatni egyetlen olyan választási lehetőséget sem, amely egyébként előnyös lehet az ügyfelem számára.

9. Észben tartom, hogy az agilitás nem a végcél.

Mindig észben tartom, hogy az agilitás elérése nem feltétlenül garantál jobb eredményt ügyfelem számára, és egyes esetekben más hagyományosabb megközelítések jobban működhetnek az adott helyzetben és viszonyok között.

10. Elismerem, hogy a dogmatizmus nem agilis.

A lean vagy agilis keretrendszerek, módszerek tekintetében nem leszek dogmatikus, mivel a dolgok megkérdőjelezhetetlenként, illetve változtathatatlanként való beállítása az agilitással ellentétes. A dogmatikus megközelítés nem előnyös sem az ügyfeleim, sem a közösség számára, és nem segíti a szakmai tudásom folyamatos fejlődését. Ezért mindenképpen arra fogok törekedni, hogy felismerjem és elkerüljem a dogmatikus szemléletmódot.

11. Felismerem, hogy az agilitás többről szól, mint pusztán az agilitás.

Felismerem, hogy időnként magát az agilitáshoz vezető utat is meg kell építenünk annak érdekében, hogy megkezdhessük vagy folytathassuk utazásunkat. Az út építése magában foglalhat olyan gyakorlatokat, mint a személyes és a szervezeti coaching, a lean szemléletmód alkalmazása és a szervezeti változáskezelés. Ezért arra törekszem, hogy megtanuljam és kiválóan műveljem mindazt, ami szükséges az agilitáshoz vezető út biztonságossá tételéhez.

12. Úgy segítem a közösségem, ahogy a közösség segített engem.

Mindig figyelembe veszem, hogy egy lean és agilis megközelítést gyakorló közösség tagja vagyok. Törekszem arra, hogy elősegítsem a közösség fejlődését és tanuljak tőlük, ahogy ők is tanulhatnak tőlem, mivel ez majd mind a lean és agilis megközelítést alkalmazó szakemberek, mind pedig az ügyfelek előnyére válik szerte a világon.

Fordította:

Lektorálta:

Külön köszönet Adrian Lander-nek, aki az Agnostic Agile társalapítójaként segítette a fordítás elkészültét, a felmerülő kérdések tisztázását.

Agnostic Agile: https://agnosticagile.org/